Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Jak psát závěrečnou práci

Vysokoškolské závěrečné práce jsou součástí státních závěrečných zkoušek, jejich účelem je prokázat schopnosti absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia řešit samostatně odbornou nebo vědeckou problematiku.

  • Bakalářskou prací student ukazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.
  • Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Diplomová práce se liší od závěrečné bakalářské práce charakterem zadaných problémů a rozsahem a hloubkou jejich zpracování.
  • Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studenta samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky vědecké práce. Disertační práce je ucelené pojednání, které obsahuje původní uveřejněné vědecké výsledky studenta nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Za disertační práci lze výjimečně uznat i soubor publikací nebo ke zveřejnění přijatých rukopisů opatřených integrujícím textem.

Následující stránky vám dají odpovědi na otázky související s vypracováním vysokoškolských závěrečných prací: jak se připravit, jak postupovat, jak psát, jak řadit jednotlivé části práce atd. Jsou to doporučení shromážděná z praxí různých vysokých škol. Je proto vždy důležité brát v úvahu instrukce vlastních fakult či kateder a ústavů a ptát se po nich.

Celá příručka  Jak psát VŠKP

 Struktura a formální náležitosti

 Formální úprava

 Autorský zákon a autorská etika

 Plagiátorství

 Jak citovat

 Příklady citací

Šablony na desky a titulní list pro závěrečné práce se nachází v Grafickém manuálu ČVUT.

Jak je to s novým grafickým manuálem ČVUT v případě desek závěrečných prací? Úprava desek vzhledem ke GM má pouze doporučující charakter, není tedy povinná. Viz  Příkaz rektora 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.