Logo UK

Podpora studia

 Úkolem oddělení podpory studia je usnadňovat studentům práci s informacemi a učit je etickým zásadám psaní odborných textů a závěrečných vysokoškolských prací. Oddělení připravuje informační materiály a vzdělávací akce, ve spolupráci s pedagogy zavádí informační vzdělávání do učebních osnov a využívá získaných výsledků zpětné vazby k rozvoji informační gramotnosti studentů.

Semináře a workshopy

Kalendář akcí

~ Přehled všech akcí/seminářů/workshopů, které pořádá ÚK ČVUT

Výuka

Kurz pro doktorandy - Informace pro vědu a výzkum

~ Desetitýdenní kurz pro studenty 1. ročníku doktorského studia, který ÚK ČVUT pořádá v zimním i letním semestru. Studenti se seznámí např. s problematikou efektivního vyhledávání informací, citování literatury, autorského práva nebo vědeckého publikování.

E-learningový kurz - Informace pro vědu a výzkum

~ E-learningová obdoba kurzu pro doktorandy; probíhá pouze elektronicky bez nutnosti osobní účasti. Studenti vypracovávají jednotlivá témata v prostředí Moodle.

Doktorandské dny

~ Dopolední bloky, které svým obsahovým zaměřením vychází z kurzu pro doktorandy. Jsou určeny (nejen) pro studenty doktorandského studia, kteří se chtějí seznámit s nabízenými tématy nebo si chtějí své znalosti v daných oblastech prohloubit.

Nabidka pro pedagogy

ÚK ČVUT může pomoci při vaší výuce a ulehčit vám práci: vysvětlíme vašim studentům, jak psát závěrečné práce a citovat literaturu nebo vědecký článek, jak správně vyhledávat informace a používat odborné databáze. Vytvoříme seminář/workshop podle vašich požadavků.

Jak psát

Jak psát závěrečnou práci

Jak se připravit, jak postupovat, jak psát, jak řadit jednotlivé části závěrečné práce atd., doporučení shromážděná z praxí různých vysokých škol, Příručka pro psaní vysokoškolských závěrečných prací, Metodický pokyn 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě závěrečných prací

Jak citovat

Základní principy citování literatury, přípaklady z praxe

Citační nástroje

Slouží k usnadnění citování použité literatury. Najdete zde přehled nástrojů a jejich základní funkce.

Ochrana duševního vlastnictví

FAQ - Autorské právo

FAQ - Patenty

Konzultace

Nabídka konzultace

Potřebujete poradit s citováním? Nebo nevíte, jak si poradit s vyhledáváním? Hledáte správné téma vaší závěrečné práce? Domluvte si konzultaci!