Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Informační vzdělávání

Snahou INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na půdě ČVUT je nabídnout studentům, pedagogům, vědcům a dalším zaměstnancům ČVUT podporu a usnadnit jim práci při osvojování si vhodných dovedností a znalostí práce s informacemi: jak a kde je získat, jak si je uspořádat pro další práci, jak je správně a eticky použít při psaní odborných textů, jak a kde lze je publikovat atd.

Semináře a workshopy


Doktorandské dny

Cyklus webinářů vycházejících z kurzu pro doktorandy Informace pro vědu a výzkum. Je určený všechny, které konkrétní témata zajímají.

Informační půlhodinky

Pravidelné webináře zaměřené na vybraná témata práce s informacemi a psaní odborných textů. 

Patenty na akademické půdě

Cyklus webinářů zabývajících se problematikou patentů.

Vzdělávací kurzy


Ph.D. kurz

Desetitýdenní kurz pro studenty 1. ročníku doktorského studia, který ÚK ČVUT pořádá v zimním i letním semestru. Studenti se seznámí např. s problematikou efektivního vyhledávání informací, citování literatury, autorského práva nebo vědeckého publikování.

Ph.D. e-kurz

E-learningová obdoba kurzu pro doktorandy; probíhá pouze elektronicky bez nutnosti osobní účasti. Studenti vypracovávají jednotlivá témata v prostředí Moodle.

E-kurz pro Bc. a NMgr.

E-kurz pro Bc. a NMgr.

 


Jak psát (pro studenty se specifickými potřebami)

Upravené studijní materiály a návody do strukturované podoby pro potřeby studentů s dyslexií (a dalšími specifickými poruchami učení), ale i s jinými obtížemi (ADHD, ADD, poruchy autistického spektra, psychická onemocnění a další)

E-kurz efektivního čtení

Naučte se číst odborné texty efektivně.

 

Nabidka pro pedagogy

ÚK ČVUT může pomoci při vaší výuce a ulehčit vám práci: vysvětlíme vašim studentům, jak psát závěrečné práce a citovat literaturu nebo vědecký článek, jak správně vyhledávat informace a používat odborné databáze. Vytvoříme seminář/workshop podle vašich požadavků.

Jak psát

Jak psát závěrečnou práci

Jak se připravit, jak postupovat, jak psát, jak řadit jednotlivé části závěrečné práce atd., doporučení shromážděná z praxí různých vysokých škol, Příručka pro psaní vysokoškolských závěrečných prací, Metodický pokyn 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě závěrečných prací

Jak citovat

Základní principy citování literatury, přípaklady z praxe

Citační nástroje

Slouží k usnadnění citování použité literatury. Najdete zde přehled nástrojů a jejich základní funkce.

Ochrana duševního vlastnictví

FAQ - Autorské právo

FAQ - Patenty

Konzultace

Nabídka konzultace

Potřebujete poradit s citováním? Nebo nevíte, jak si poradit s vyhledáváním? Hledáte správné téma vaší závěrečné práce? Domluvte si konzultaci!

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.