Logo UK

 Opatření ÚK k omezení rizik nákazy koronavirem. V naléhavých případech kontaktujte marta.machytkova@cvut.cz

Citační nástroje

mendeleyCitaviCitacePRO 

 

Citace (záznamy s údaji, které popisují dokument) jsou jednou z důležitých součástí přípravy odborného textu. Citačních stylů je několik stovek a každý vydavatel využívá jiný styl. Před odevzdáním textu se proto musí autor seznámit s požadovaným citačním stylem a dodržet formátování a tvar zápisu. Pro usnadnění práce s citacemi byla vytvořena řada nástrojů, které ulehčí a zautomatizují tvorbu citace v různých citačních stylech.

  • Generátory citací
  • Citační manažery
  • Citace v katalozích knihoven, v odborných databázích - jednorázově vytvořené citace ve vyhledaných záznamech (např. Katalog ČVUT - kliknutím na citace se vygeneruje citace podle ČSN ISO 690)
  • Funkce textových procesorů - možnost vytvoření jednoduché databáze záznamů o dokumentech, vkládání odkazů na citace do textu a generování seznamu použité literatury (např. Ms Word, LaTeX)