Logo UK

Konzultace k rešerším

Rešerše ~ soupis literatury na dané téma z českých i zahraničních zdrojů.

Pomůžeme vám správně sestavit a vyladit váš rešeršní dotaz. Doporučíme vám, do kterých informačních zdrojů se podívat. Rešerše jsou zpracovávány ze všech informačních zdrojů dostupných na ČVUT. Poradíme, jak se dostat k článkům a knihám, když vámi nalezený dokument není dostupný v elektronické formě.

Konzultace poskytujeme zdarma, ale POUZE pro studenty, vědecké pracovníky a zaměstnance ČVUT!

Popište téma, které potřebujete zpracovat i širší souvislosti.
Vypište klíčová slova, která jste sami vyzkoušeli k hledání, nebo která jsou z vašeho hlediska vhodná.
Vypište druhy dokumentů, které preferujete (články, časopisy, patenty,...)