Logo UK

Redakce

Redakce vědeckých časopisů zajišťuje vydávání dvou recenzovaných periodik Acta Polytechnica a Acta Polytechnica CTU Proceedings. Poskytuje podporu i dalším redakcím v rámci ČVUT, platformu pro otevřené publikování vědeckých recenzovaných časopisů. Redakce se podílí na dalších aktivitách knihovny, např. na výuce nebo seminářích k tématu vědeckého publikování a na konzultacích k publikačním standardům pro interní i externí zájemce.

Časopisy

Acta Polytechnica

Vědecký recenzovaný univerzitní časopis ČVUT publikuje původní vědecké práce mezinárodní komunity autorů z celého spektra inženýrských oborů i z oborů matematických a fyzikálních. Začal vycházet již v roce 1961 pod názvem „Proceedings of the Czech Technical University“. V roce 1966 byl název časopisu změněn na Acta Polytechnica.

Acta Polytechnica CTU Proceedings

Acta Polytechnica CTU Proceedings je sborníková řada pro konferenční sborníky z konferencí, jejichž pořadatelem nebo hlavním pořadatelem je ČVUT.

Podpora pro autory

Jak psát pro Acta

Nejčastější prohřešky autorů, tipy pro autory, jak psát vědecký článek.

Podmínky publikování v Acta

Shrnutí podmínek, odkazy na související dokumenty.

Podpora pro redakce

DOI na ČVUT

Podrobné informace k mezinárodnímu jednoznačnému a trvalému identifikátoru elektronického dokumentu, který zajišťuje trvalý odkaz na konkrétní elektronický dokument v prostředí internetu a jeho užití na ČVUT.

Similarity Check

Similarity Check poskytuje vydavatelům odborných textů na ČVUT možnost kontroly původnosti textů a prevence plagiátorství v celosvětovém rozsahu. Podrobné informace k jeho užití.

Open Journal System

Open Journal Systems je redakční systém určený pro správu a publikování elektronických časopisů. Jeho instalaci na ČVUT spravuje Ústřední knihovna, která také nabízí informační podporu.