Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Acta Polytechnica CTU Proceedings

Základní informaceACTA_CTU_obalka_web.jpg

 

Web časopisu: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/index

ISSN 2336-5382 (online)

 

 

 • Recenzovaný vědecký časopis ČVUT Acta Polytechnica CTU Proceedings vychází od roku 2014. Je zaměřený na publikování sborníků z konferencí pořádaných nebo spolupořádaných univerzitou.

 • Acta Polytechnica CTU Proceedings vychází elektronicky, na vyžádání organizátory konference může vyjít i v tištěné verzi.

 • Jednotlivé sborníky mají kromě ISSN přiděleno i své vlastní ISBN, vybrané sborníky jsou indexovány ve sborníkové kolekci databáze Web of Science. Celá sborníková řada je od roku 2020 indexována databází Scopus.

 • APP je publikován v režimu Open Access.

 • Autorům je zaručeno publikování s využitím publikačních standardů – publikovaným příspěvkům je přidělovaný identifikátor DOI a jsou současně ukládány do Digitální knihovny ČVUT (institucionálního repozitáře DSpace).

 • Příspěvky nezadávají autoři přímo do redakčního systému OJS, redakce jedná s organizátory konferencí, resp. s Guest Editorem a odborným garantem, kteří s redakcí uzavřou dohodu o publikování sborníku a na přípravě sborníku spolupracují.

 • Redakce poskytuje organizátorům šablonu příspěvku v LaTeXu, vybranému Guest Editorovi přístup ke službě SimilarityCheck pro kontrolu původnosti příspěvků.

 • Recenzní řízení zabezpečují organizátoři konference, a to formou klasického „peer review“ nebo v kombinaci s panelovou recenzí. Recenze a recenzované a revidované příspěvky ve finální verzi se všemi náležitostmi: zdrojový soubor, obrázky a grafy ve formátech .pdf, .png, .jpg v dostatečné velikosti a rozlišení pro tisk (300 dpi) - předá pak Guest Editor redakci.

 • Příspěvky, které nesplňují požadované parametry, jsou následně vráceny Guest Editorovi k úpravě.

 • Redakce pak zajišťuje finalizaci sazby, proofreading - náhledy pro autory, editaci webu, indexování DOI, zadání metadat a pokud to je součástí dohody, pak i tisk.

 • Organizátoři konference finančně přispívají na finální typografické úpravy a úpravu metadat podle rozsahu a náročnosti a hradí poplatek za přidělená DOI (1 USD/článek) a za kontrolu pomocí nástroje SimilarityCheck/Crossref (0,75 USD/článek).
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.