Logo UK

Open Journal System

Open Journal Systems je redakční systém založený na open source softwaru, určený pro správu a publikování elektronických časopisů. Byl vyvinut a je i nadále podporován a volně šířen v rámci projektu Public Knowledge Project pod GNU General Public licencí.

OJS nabízí přehledné a komfortní prostředí pro veškeré redakční procesy, možnost automatického nastavení opakovaných redakčních činností i vytvoření efektivní webové prezentace časopisu, a to včetně online publikování plných textů článků se všemi požadovanými funkcemi.

OJS na ČVUT

Instalaci OJS pro časopisy ČVUT spravuje Ústřední knihovna, která také poskytuje informační podporu.

V současné době již OJS aktivně využívá 10 titulů.

Výhody OJS

 • open source software

 • jednu instalaci OJS je možné využít pro více časopisů

 • možnost odlišení designu i funkcionalit jednotlivých časopisů

 • online přihlašování a zadávání příspěvků

 • přehledný průběh recenzního řízení

 • online archivované a dostupné veškeré dokumenty od zadání příspěvku až po publikování

 • přidělení definovaných přístupů a rolí jednotlivým uživatelům

 • zjednodušení a automatizace jednotlivých redakčních procesů (automatické notifikace, přednastavené e-maily, hlídání termínů, přidělování recenzentů)

 • možnost nastavení skryté zkušební verze pro nového uživatele

 • komplexní indexování obsahu celého systému

 • práce s publikačními standardy – DOI, ORCID

 • možnost exportu metadat v různých formátech pro databáze, repozitáře apod.

 • podpora licencí (Creative Commons)