Logo UK

Knihovní rada

Knihovní rada je stálým poradním orgánem ředitele Ústřední knihovny ČVUT. Složení knihovní rady a její poslání vychází z Organizačního řádu Ústřední knihovny ČVUT ze dne 26. 3. 2009.

Knihovní rada projednává zejména:

  • koncepční materiály o zaměření činnosti a rozvoji ÚK ČVUT
  • návrhy ročních plánů činnosti
  • rozpočet
  • zprávy o činnosti a hospodaření

Složení knihovní rady

Oficiální dokumenty

Organizační řád

Dodatek k Organizačnímu řádu (1)

Dodatek k Organizačnímu řádu (2)

Jednací řád Knihovní rady