Logo UK

Statistické údaje

Statistika je užitečná pro sumarizaci, analýzy, plánování, interpretaci a prezentování dat. Pro výzkum je podpora a ověřování výsledků pomocí statistických dat často nezbytná.

Databáze, které obsahují statistiky, data, grafy, tabulky a reporty, se nazývají faktografické.