Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

E-kurzy pro Bc. a NMgr.

Při psaní odborných textů (tzv. akademické psaní) – od seminárních prací až po vaše závěrečné práce, se vám bude hodit (kromě jiného), pokud si osvojíte dovednosti a znalosti, jak efektivně a eticky pracovat s informacemi (kde si najít důvěryhodné a odborné informační zdroje, jak s nimi pracovat, jak se vyvarovat plagiátorství, jaké jsou zásady psaní odborných textů apod.), což jsou témata, kterým se v naší Ústřední knihovně věnujeme a můžeme vám s nimi pomoc.

E-kurzy jsou věnovány různým oblastem práce s informacemi. Jedná se o dovednosti a znalosti, které využijete nejen při studiu na vysoké škole, ale i ve svém osobním a pracovním životě.

Určeno: Studenti/-ky bakalářského a navazujícího magisterského studia.

 

Jednotlivé kurzy jsou otevřeny po celý akademický rok (od října do srpna).

 

Nevyhovuje vám e-forma kurzů? Využijte možnosti zúčastnit se některého našeho semináře nebo webináře v rámci tzv. Informačních půlhodinek, které se konají v průběhu celého akademického roku.

Také se na nás můžete rovnu obrátit s dotazem. Podrobnosti zde.

 

Vyhledávání informačních zdrojů

 

OBSAH

Tento kurz poskytuje znalosti, jak efektivně vyhledat relevantní informační zdroje, jak vyhodnotit relevanci informací nalezených v těchto zdrojích, jak se dostat k plným textům, jak tyto informace ukládat pro pozdější použití.

Výstupní znalosti:          

 • Znalost strategií pro efektivní vyhledávání a vyhodnocování nalezených informačních zdrojů.
 • Orientace v různých informačních zdrojích (Google, elektronické informační zdroje, katalogy knihoven atd.).
 • Znalost informačních zdrojů dostupných pro ČVUT.
 • Možnost získat plný text s využitím služeb ÚK ČVUT.
 • Uchovávání a organizace získaných informací.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Rozsah: Tři tematické okruhy (Příprava rešeršního dotazu; Vyhledávání (rešerše); Výsledky vyhledávání).

Zakončení: Vypracování 3 testů.

 

Jak se přihlásit:

K materiálům se dostanou studenti z ČVUT po přihlášení svým uživatelským jménem a heslem do systému Moodle: https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=562

Klíč k zápisu: Veda23

 

Jak psát závěrečnou práci (pro studenty se specifickými potřebami)

Upravené studijní materiály a návody, které vychází z dokumentu Jak psát závěrečnou práci. Jednotlivé materiály seznamují s formálními náležitostmi závěrečných prací, obsahují doporučení, jak se připravit a postupovat, jak psát, citovat

Témata:

 • Předpisy, pokyny a pomůcky k psaní závěrečných prací na ČVUT
 • Technologické pomůcky
 • Výběr tématu závěrečné práce
 • Rešerše
 • Jak psát závěrečnou práci
 • Citování
 • Nástroje pro tvorbu citací
 

Efektivní čtení a psaní, efektivní studium

Kurz ukazuje nabídku různých druhů a způsobů pomoci, které mohou usnadnit studium především lidem s dyslexií, dysortografií, dysgrafií, ale mohou je samozřejmě využívat i další lidé.

Témata:

 • Čtení textů
 • Psaní textů, výpisků
 • Hlasový výstup předčítání
 • Diktování
 • Návody, jak upravit písmo a pozadí

 

Jak se přihlásit:

K materiálům se dostanou studenti z ČVUT po přihlášení svým uživatelským jménem a heslem do systému Moodle: https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=568
Klíč k zápisu: Elsa
 

Rozečti.se

Online kurz racionálního čtení, které vám může pomoc zvládnout přečíst texty mnohem rychleji.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.