Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Jak citovat

Při psaní odborných textů pracujete s různými informačními prameny, ze kterých čerpáte informace a které je potřeba následně citovat.

Co je citování?

Citování znamená, že v textu své práce uvádíte odkazy na informační prameny, které jste ve své práci použili (vycházíte z nich, polemizujete s nimi, odvoláváte se na ně) a které jsou ve formě citací uvedeny v seznamu použité literatury.

Proč je důležité citovat?

  • Dodržujete Autorský zákon (Zákon č. 121/2000 Sb.). Díky citační výjimce z Autorského zákona je možné užívat díla cizích autorů s podmínkou, že se dílo užije v odůvodněné míře, pro nekomerční účely a uvede se (pokud možno) autor, název díla a pramen.
  • Respektujete zásady autorské etiky a předcházíte tím nařčení z plagiátorství.
  • Odkazujete na další prameny, které se problematikou zabývají podrobněji nebo z jiného úhlu.
  • Umožníte ostatním ověřit si uvedené teorie a údaje. Při přebírání údajů se člověk může splést nebo může nějakou myšlenku pochopit jinak.

 Co se nemusí citovat? Všeobecně známá fakta a úřední díla, ALE …

  • Všeobecně známá fakta
    • Jedná se o informace, které jsou obecně známé, nezpochybnitelné, snadno zjistitelné v encyklopediích nebo základních učebnicích (např. geografická či historická fakta, rovnice, vzorce, znění základních matematických definic, základních matematických vět či fyzikálních zákonů). Ve specializovaném odborném prostředí to jsou údaje a výrazy, které jsou v dané komunitě běžně užívány a které tvoří terminologický a znalostní rámec oboru. Ovšem mnohdy nelze jednoznačně určit, kdy se ještě jedná o všeobecně známá fakta a kdy je již potřeba uváděné údaje citovat. V případě pochybností se doporučuje údaj ocitovat, případě konzultovat s odborníkem.
  • Úřední díla
    • Lze užívat bez souhlasu autora, tudíž by se ani nemusela podle Autorského zákona citovat. Když se ale bude autor ve své práci odvolávat třeba na znění nějakého zákona, je potřeba daný zákon nějakým způsobem uvést (otázka autorské etiky - uvést zdroje všech použitých), tj. citovat jej. 
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.