Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Jak citovat

Citační styly

Existuje mnoho způsobů citování (několik tisíc) - tzv. citační styly. Je to dáno tím, že mnohé obory mají svoje zažité způsoby citování. Některá nakladatelství nebo odborné časopisy si vytvořily vlastní styly citování. Také existují citační styly „univerzální“, které nemají vazbu na nějakou konkrétní instituci či obor.

Až budete psát odborné pojednání, je potřeba si vždy dopředu zjistit, jaký citační styl máte použít (u svého konzultanta, v pokynech pro autory atd.).

Přehled citačních stylů

 • jednotlivé obory, vědecké instituce
  • APA style (American Psychological Association) - používá se v psychologii a v příbuzných oborech
  • ACS style (American Chemical Society) - používá se v chemii
  • IEEE style (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - citační styl dokumentů vydaných IEEE, užívá se v technických oborech
  • aj.
 • vydavatelství, odborné časopisy - pokyny pro autory (Guide for Autorhs, Information for Authors)
  • Elsevier
  • Nature style
  • aj.
 • univerzální 
  • normy - ISO 690, ČSN ISO 690
  • Chicago Style - citační styl používaný ve společenských vědách
  • Turabian - určen hlavně pro citování v disertacích a vědeckých pracích
  • aj.

Co jednotlivé citační styly určují?

 • jaké údaje se do citace uvádí (autor, název, zdrojový dokument atd.) a jakým způsobem (počet autorů, pořadí jména a příjmení aj.)
 • pořadí těchto údajů
 • jak jednotlivé údaje od sebe oddělovat
 • jakou formu zápisu jednotlivých údajů použít (kurzíva, verzálky atd.)
 • jak má být jednoznačně identifikován zdrojový dokument (u článků titul časopisu, u příspěvku z konference sborník atp.)
 • některé citační styly vyžadují zkracování názvů časopisů
 • jak a jaké se mají používat způsoby odkazování
 • jak má být uspořádán seznam použité literatury

Pro některé citační styly existují podrobné manuály s mnoha příklady, jiné bývají popsány málo - definovány jsou pouze základní druhy dokumentů. Pro mnohé styly jsou vyvtářeny, kromě originálních manuálů, i různé výklady s příklady.

 Není-li stanoveno jinak (katedrou, vedoucím práce nebo fakultou), doporučuje se používat na ČVUT v Praze citační styl ČSN ISO 690 – viz Metodický pokyn O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

Nejčastější odlišnosti jednotlivých citačních stylů:

 • způsob psaní jmen autorů (počet autorů, pořadí jména a příjmení, použití verzálek)
 • grafické odlišení názvu dokumentu či zdrojového dokumentu (kurzíva, uvozovky)
 • způsob uvádění údajů o ročníku, číslu časopisu, roku vydání
 • zkracování/nezkracování názvů časopisů

Zkracování názvů časopisů

Uplatňuje se v některých citačních stylech (např. Vancouver) nebo u některých vydavatelů (např. IEEE), případně u konkrétních titulů časopisů (např. některé tituly vydávané nakladatelstvím Elsevier).

Je třeba číst pozorně pokyny pro autory (Guide for Authors) a podívat se na příklady citací, kde takovou zkratku názvu časopisu přímo uvidíte, nebo zde může být seznam zkrácených názvů.

Zkracování jednotlivých slov není libovolné, řídí se určitými pravidly:

 • Norma ISO 4, ČSN ISO 4 Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů (v Ústřední knihovně ČVUT je na požádání k dispozici).
 • Agentura ISSN zpřístupňuje online nástroj k vyhledání standardizovaných zkratek pod názvem LTWA (List of Title Word Abbreviations) – vychází z ISO 4 a je přeložen do 65 jazyků. Vyzkoušejte 
 • IEEE má zkratky svých časopisů na svých stránkách. Vyzkoušejte 
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.