Logo UK

Organizační struktura

ÚK ČVUT je strukturovaná na centrální a detašovaná pracoviště (lokální knihovny). Centrální pracoviště působí v budově Národní technické knihovny (NTK) v Dejvicích.

Lokální knihovny jsou umístěny v prostorách mimodejvických fakult na FBMI, FD a FJFI.

Organizačně se ÚK ČVUT člení na oddělení, která působí v rámci centrálního pracoviště.