Logo UK

Citační nástroje

 Citační manažery

Komplexní systémy pro správu záznamů o dokumentech (citací), případně i plných textů. Citační manažery umí citace nejen vytvořit (a to v mnoha stovkách citačních stylů), ale umožňují i jejich správu - uložení, třídění do složek, vkládání poznámek i textů k citacím. Významnou pomocí je možnost vkládání odkazů do psaného textu, na jejichž základě se vygeneruje seznam použité literatury.

V češtině se používají různé názvy: citační manažer, referenční manažer, citační software. Překlad vychází z angl. reference manager.

Citační manažery mohou pomoci v následujících oblastech:

 • Organizace literatury - přečtené, k přečtení
 • Uspořádání záznamů - možnost třídění a ukládání záznamů do složek
 • Poznámkový aparát - anotace, klíčová slova, poznámky
 • Uložení plných textů
 • Tvorba citace - automatické generování citací v příslušném citačním stylu
 • Psaní odborného textu - vkládání odkazů do textu a generování seznamu použité literatury
 • Další funkce:
  • Sdílení záznamů/dokumentů s kolegy, studenty…
  • Přehled o vlastní publikační činnosti

  Ideální je budovat si svoji osobní kartotéku/databázi od začátku studia. Zpřehlední a ulehčí vám to práci s literaturou.

Citační manažery jsou dostupné v různých variantách jako webové služby nebo samostatný software k instalaci, případně jako doplněk do webového prohlížeče. Většinou bývá k instalovanému programu k dispozici i webový účet, kde jsou automaticky synchronizovány záznamy z osobní databáze, tak aby data byla uživateli vždy k dispozici.

Práce s citačními manažery (obecná charakteristika práce se záznamy)