Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Citační nástroje

 Citační manažery

Komplexní systémy pro správu záznamů o dokumentech (citací), případně i plných textů. Citační manažery umí citace nejen vytvořit (a to v mnoha stovkách citačních stylů), ale umožňují i jejich správu - uložení, třídění do složek, vkládání poznámek i textů k citacím. Významnou pomocí je možnost vkládání odkazů do psaného textu, na jejichž základě se vygeneruje seznam použité literatury.

V češtině se používají různé názvy: citační manažer, referenční manažer, citační software. Překlad vychází z angl. reference manager.

Citační manažery mohou pomoci v následujících oblastech:

 • Organizace literatury - přečtené, k přečtení
 • Uspořádání záznamů - možnost třídění a ukládání záznamů do složek
 • Poznámkový aparát - anotace, klíčová slova, poznámky
 • Uložení plných textů
 • Tvorba citace - automatické generování citací v příslušném citačním stylu
 • Psaní odborného textu - vkládání odkazů do textu a generování seznamu použité literatury
 • Další funkce:
  • Sdílení záznamů/dokumentů s kolegy, studenty…
  • Přehled o vlastní publikační činnosti

  Ideální je budovat si svoji osobní kartotéku/databázi od začátku studia. Zpřehlední a ulehčí vám to práci s literaturou.

Citační manažery jsou dostupné v různých variantách jako webové služby nebo samostatný software k instalaci, případně jako doplněk do webového prohlížeče. Většinou bývá k instalovanému programu k dispozici i webový účet, kde jsou automaticky synchronizovány záznamy z osobní databáze, tak aby data byla uživateli vždy k dispozici.

Práce s citačními manažery (obecná charakteristika práce se záznamy)

Import záznamů

Každý citační manažer se snaží ulehčit import záznamů do manažeru a co nejvíce ho automatizovat, existuje proto několik způsobů.

 • Některé licencované databáze jako Web of Science, Scopus, IEEE umožňují přímý export do jimi preferovaného citačního manažeru. Pak stačí kliknout na odkaz, který spustí automatické přesměrování do účtu v citačním manažeru a import záznamu.
 • Pokud databáze neumožňuje přímý export do používaného citační manažeru, pak lze vyexportovat záznam v některém z nabízených formátů, nakopírovat a naimportovat do osobní databáze.
 • Za univerzální metadatové exportní formáty lze považovat RIS (Research Information System) a BibTeX, které podporuje většina citačních manažerů. Se záznamem mohou být importovány i údaje, které nejsou nutné k tvorbě citace (např. abstrakt).
 •  Vždy je potřeba zkontrolovat, zda jsou data správně naimportována a zda nechybí některé povinné údaje pro tvorbu citace.
 • Webové stránky bývají často citovaným a odkazovaným zdrojem, ale nenabízejí možnost exportu záznamu. Citační manažery proto umožňují vytváření záznamu z webové stránky pomocí pluginů do webového prohlížeče. Vždy záleží na konkrétní webové stránce, jak má strukturované údaje, a podle toho je ovlivněna úplnost vytvořené citace.

Manuální vkládání dat (zápis do vygenerovaného formuláře) bývá až poslední možností jak vložit záznam o dokumentu do vytvářené osobní databáze.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.