Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Akademické psaní

Tvorba odborného textu je formou prezentace výsledků vědy a výzkumu, která má svá specifika, a je potřeba si tuto dovednost na akademické půdě osvojit. V širším pojetí sem patří už přípravné fáze jako je vyhledávání a studium odborných informačních zdrojů, následované vlastním psaním odborného textu, až po jeho publikování či jiné formě prezentace odborné veřejnosti a následném sledování a hodnocení ohlasů na něj.


Práce s informacemi

Na začátku akademického psaní je důležité, naučit se, jak získat a pracovat s informacemi (vyhledávání, hodnocení, organizace).

 Zásady psaní odborného textu (článku, závěrečné práce, příspěvku na konferenci aj.) a jeho náležitosti.

 

Chcete publikovat? Poradíme vám kde a jak. A ukážeme, čemu se při publikování vyhnout.

Význam vědeckého hodnocení neustále stoupá, proto je nutné znát nástroje a metriky, které se k tomuto účelu využívají.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.