Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Publikování

Publikování výsledků vědecké práce slouží hlavně k jejich prezentaci vědecké komunitě a ke sdílení výsledků výzkumu, jehož smyslem a cílem by měl být rozvoj lidského poznání, technologický pokrok a zvyšování kvality života. Zároveň je vědecké publikování základem pro hodnocení kvality a kvantity vědecké práce.

Vědecká publikace obsahuje nově zjištěné, původní poznatky ve svém oboru, výsledky vlastní práce, originální myšlenky nebo řešení; něco, co dosud nebylo publikováno a co obohacuje daný obor.

  • Smysl: Rozvoj poznání
  • Cíle: Sdělení a sdílení unikátního objevu

Klasickou formou publikování je vydání knihy v nakladatelství nebo publikování článku či příspěvku ve sborníku nebo ve vědeckém časopisu, které zajišťuje redakce daného časopisu. V obou případech mohou být výstupy v tištěné nebo elektronické formě, případně obojí. Další nezanedbatelnou formou publikování jsou závěrečné vysokoškolské práce (bakalářské/diplomové/disertační).

V současné době existuje mnohem více možností, kde a jak zveřejnit výsledky vědecké práce. Vzrůstající oblibě se těší relativně nový fenomén, a to neomezené, převážně i bezplatné, online publikování v tzv. režimu Open Access (také OA, otevřený přístup) v OA časopisech a OA knihách.

Další možností zviditelnění svých vědeckých výsledků je jejich sdílení na odborných sociálních sítích (např. Research Gate, Academia.edu), vytvoření vlastního e-portfolia (web, blogy aj.) nebo prostřednictvím ukládání publikační činnosti autorů do repozitářů.

Na začátku je proto potřeba udělat základní rozhodnutí, které následně ovlivní způsob vlastního publikování:

  • Jaký typ odborného sdělení použiji (odborný článek, kniha – monografie, skripta aj.)?
  • Budu publikovat v komerčním nakladatelství/redakci (např. CTN ČVUT) nebo v režimu Open Access*?

*Na ČVUT zajišťuje publikování v OA režimu ÚK ČVUT: Redakce vědeckých časopisů AP a APP, Publikování OA knih na ČVUT, Digitální knihovna ČVUT

Publikování a OA OA Knihy DK ČVUT

 

Publikování ve vědeckém časopisu

Základním typem publikace, která obsahuje původní vědecká sdělení, je publikování ve vědeckých/odborných časopisech, zejména článků a příspěvků do sborníků. Správný výběr časopisu (v souvislosti s OA publikováním pozor na tzv. predátorské časopisy) a správné sepsání rukopisu článku je hlavním klíčem úspěšného publikování.

Než začnete psát je opravdu NEZBYTNÉ zjistit si co nejvíce podrobností o vybraném časopisu, jaké jsou podmínky pro publikování a jaké jsou pokyny pro autory (zejména struktura a formát článku, licenční podmínky a v neposlední řadě průběh recenzního řízení)!

Při psaní odborných textů je také velmi důležité orientovat se v autorsko-právní problematice a dodržovat etické zásady psaní a vědecké práce a předcházet tak nařčení z plagiátorství.

Pro publikování je rovněž užitečné používat různé publikační standardy (především identifikátory autora jako je např. ORCID a identifikátory díla – DOI).

Typy publikací Výběr časopisu Prevence plagiátorství Publikační standardy Autorské právo a publikování Než začnete psát Psaní Co se děje s článkem v redakci

 

Redakce vědeckých časopisů ÚK ČVUT

Součástí Ústřední knihovny ČVUT je redakce, která zajišťuje vydávání dvou recenzovaných periodik: Acta Polytechnica a Acta Polytechnica CTU Proceedings.


Vědecký recenzovaný univerzitní časopis ČVUT publikuje původní vědecké práce mezinárodní komunity autorů z celého spektra inženýrských oborů i z oborů matematických a fyzikálních. 

Acta Polytechnica CTU Proceedings je sborníková řada pro konferenční sborníky z konferencí, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je ČVUT.

Redakce ÚK ČVUT poskytuje podporu i ostatním redakcím v rámci ČVUT i tím, že spravuje platformu pro otevřené publikování vědeckých recenzovaných časopisů OJS (Open Journal Systems).

Nevíte si rady s publikováním článku? Nejste si jisti, zda nějaký časopis není tzv. predátorem? Chcete publikovat knihu v režimu OA? Rádi byste uložili své články do Digitální knihovny ČVUT (repozitáře)? Obraťte se na nás a my vám poradíme:

 

Navigace v modulu:

zpět
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.