Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Tvorba textu

V odborných textech jde o jasné a srozumitelné sdělení myšlenek, nápadů a zjištění a jejich zdůvodnění logickými argumenty a důkazy.

Typů odborných textů je mnoho (např. závěrečné vysokoškolské práce, odborné články, konferenční příspěvky, seminární práce, výzkumné zprávy, prezentace) a každý má svá specifika, které je potřeba znát a přizpůsobit se jim při psaní a podle toho také zvolit vhodný styl odborného jazyka.

Obecně je potřeba přizpůsobit obsah příspěvku:

  • Čtenářům: Kdo bude čtenář práce? Jaké jsou jeho znalosti?
  • Účelu: Co chcete sdělit? Proč danou práci píšete (např. získání akademického titulu, publikování článku v odborném časopisu)?

 

1.png 2.png 3.png 4.png

 

Vlastní tvorba odborného textu má několik fází a zahrnuje nejen samotné psaní textu, ale také dodržování určitých zvyklostí (jiné budou požadavky pro psaní závěrečné vysokoškolské práce, jiné pro článek v odborném časopisu atd.) a formálních náležitostí.

Akademické psaní vyžaduje sledování a následné citování prací jiných autorů, ze kterých autor čerpal. Při práci s převzatými materiály je velmi důležité si být vědom etických zásad akademického psaní a předcházet především nařčení z plagiátorství, proto je velmi důležité umět správně citovat.

Příklady citování různých druhů dokumentů podle ČSN ISO 690.

Na ČVUT jsou zásady etické práce s informacemi stanoveny Metodickým pokynem č. 1/2009 o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací a také Etickým kodexem ČVUT v Praze.

 

cyklus psaní 18 formální_stránka.png    

 

Navigace v modulu:

zpět
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.