Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Formální náležitosti

Odborný text má své formální náležitosti, které autor musí při psaní svého textu dodržet. Než se pustíte do psaní textu, zjistěte si, jaké parametry musí splňovat váš text.

 

Každá odborná práce (vysokoškolská závěrečná práce, odborný článek aj.) je vizitkou autora, proto by měla být bez věcných i formálních chyb a také bez pravopisných chyb a překlepů. Chyby objevené po vytištění práce se někdy mohou opravit tzv. erraty (oprava na samostatném vloženém listu).  

Formální úprava textů se může řídit:

 • Zásadami stanovenými jednotlivými univerzitami/fakultami/ústavem (seminární a závěrečné práce).
 • Pokyny vydavatelů (články v odborných časopisech, odborné monografie).  
 • Normami.

 

České normy, které se týkají formální úpravy dokumentů:

 • ČSN 01 6910:2014. Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory.

 • ČSN ISO 2145:1997. Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů.

 • ČSN ISO 999:1998. Informace a dokumentace. Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků.

 • ČSN ISO 7144:1997. Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

 • ČSN ISO 690:2022. Informace a dokumentace. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

 

Psaní vám také usnadní různé textové editory. Když si budete takový editor vybírat, nezapomeňte, že byste měli vycházet ze svých vlastních možností a potřeb.

Nejčastěji používané textové editory:

 • MS Word – díky licenci pro ČVUT je možné využívat celou škálu produktů MS Office zdarma.
 • Open Office Writer – volně dostupný textový editor.
 • LaTeX – nejdedná se o běžný textový editor, ale typografický systém určený pro sazbu textů k tisku a to především technických dokumentů (více např. Drsný úvod do LaTeXu, LaTeX pro pragmatiky).

 

 Navigace v modulu:

zpět 15
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.