Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Formální náležitosti

Obrazový materiál, tabulky

 

Obrázky a tabulky jsou velmi důležitým doprovodným materiálem odborných textů. Vhodně zvolené a kvalitně provedené obrázky nebo tabulky mohou popisovaný jev vysvětlit mnohem lépe než slovní popis.

 

Pro tabulky a grafy platí, že musí být samostatně srozumitelné. Je důležité jim věnovat dostatečnou pozornost, to platí i o tvorbě vysvětlujících textů a legend.

Pozor!

 • Informace uvedené v obrázku nebo tabulce by měly doplňovat text, neměly by se zde vyskytovat stejné informace.
 • Informace obsažené v tabulce by neměly být ještě znovu uváděny v obrázku.

 

Obrazový materiál (fotografie, schémata, kresby, grafy atd.)

 • Obrázky by měly být v dostatečné kvalitě pro tisk, tak aby byly čitelné. Pozor na rozmazání při zvětšování, špatné kopie z knih apod.
 • Na každý obrázek musí být v textu odkaz.

 

Citování

 • Je potřeba ocitovat všechny převzaté obrázky.

Pozor! Při komerčním publikování je potřeba si vyjasnit, zda je možné převzatý obrazový materiál použít (v souladu s Autorským zákonem), jestli se na něj vztahuje nějaká výjimka nebo je potřeba si vyžádat souhlas autora – viz Autorské právo a publikování

 • Nejlepší je citovat zdroj, ze kterého byl obrázek získán, a odkaz na něj uvést v popisku/názvu obrázku.
 • Uvádět zdroj u vlastních obrázků není potřeba. Předpokládá se, že když není uveden odkaz, jedná se o dílo autora.

Tip! Někteří vydavatelé vyžadují i u vlastních obrázků autora uvádět, že jde o jeho dílo (např. Zdroj: autor).

 

 

Číslování

 • Obrázky se číslují průběžně a označují se popiskem/názvem (začíná velkým písmenem a na konci bez tečky).
 • Číslo a název obrázku se uvádí pod obrázek.
 • Písmo popisku je většinou menší o 1-2 bodů než písmo textu.

 

 

Tabulky

 • Tabulku tvoří: popisek/název (začíná velkým písmenem a na konci se nepíše tečka), včetně čísla tabulky, záhlaví (nebo také hlavička), legenda, sloupce a řádky, jednotlivé buňky.
 • Tabulky by měly mít jednotný vzhled v celé práci.
 • Ideálně by tabulky měly zabírat šířku textu. Menší tabulky je možné umístit na střed nebo vedle nich umístit popisek/název, případně legendu k tabulce.
 • Šířka všech sloupců by měla být, pokud to jde, stejná.
 • Údaje se zarovnávají k pravému okraji sloupce; mají-li stejný počet znaků, tak na střed. U čísel platí, že číslice stejného řádu musí být pod sebou.
 • V tabulce nesmí být prázdná pole. Je potřeba tam dát např. pomlčku, křížek. Nula se chápe jako získaná hodnota (naměřená, spočítaná apod.).
 • Písmo tabulky by mělo být stejné, jako je použité v textu, většinou se zmenšuje o 1-2 body.
 • Záhlaví se výrazně odděluje od ostatních částí tabulky.
 • Výsledky se zdůrazňují tučným písmem.
 • Vysvětlující poznámky (legenda) se mohou umístit nad i pod tabulku.
 • Na každou tabulku musí být odkaz v textu.

 

Citování

 • Je nutné citovat zdroj všech převzatých tabulek.
 • Nejlepší je citovat zdroj, ze kterého byla tabulka získána, a odkaz na něj uvést v popisku/názvu obrázku.
 • U převzatých dat je dobré někde tuto informaci uvést spolu s odkazem na zdroj (např. v textu, v legendě k tabulce, v popisku/názvu, v poznámce pod čarou).
 • Uvádět zdroj u vlastních tabulek není potřeba. Předpokládá se, že když není uveden odkaz, jedná se o tabulku vytvořenou autorem a s daty, která sám získal.

 

Číslování

 • Tabulky mají samostatnou číslenou řadu, číslují se a označují popiskem/názvem (začíná velkým písmenem, na konci bez tečky).
 • Popisek/název tabulky se uvádí nad tabulkou (podle ISO 7144, ostatní normy neuvádějí).
 • Písmo popisku je většinou menší o 1-2 bodů než písmo textu.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.