Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Od 25. 12. 2023 do 1. 1. 2024 budou knihovny ČVUT zavřeny. Přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2024.

Formální náležitosti

Formální úprava

Existují různé textové editory, které Vám umožní napsat vaší práci. Když si budete takový editor vybírat, nezapomeňte, že byste měli vycházet ze svých vlastních možností a potřeb.

Nejčastěji používané textové editory:

 • MS Word - díky licenci pro ČVUT je možné využívat celou škálu produktů MS Office zdarma
 • Open Office Writer - volně dostupný textový editor
 • LaTeX - nejde o běžný textový editor, ale typografický systém určený pro sazbu textů k tisku a to především technických dokumentů (odkazy: Drsný úvod do LaTeXu, Velmi stručný úvod do LaTeXu a LaTeX pro pragmatiky) – ve větší míře se používá např. na FIT, FEL

Písmo (velikost, druhy)

 • Existují různé druhy písma (např.: patková, bezpatková, lomená apod.), ale v rámci jednoho odborného textu je potřeba si vybrat jeden druh písma a toho se držet v celé šíři práce. Pokud byste použili více variant, text by byl nesourodý a špatně by se četl. Lepší je kombinovat velikost, kurzívu, tloušťku jednoho typu písma.
 • Nejčastěji používané typy písma:

Patková písma např.:

 • Times New Roman – Takto píše Times New Roman.
 • Courier New – Takto píše Courier.

Bezpatková písma např.:

 • Arial – Takto píše Arial.
 • CalibriTakto píše Calibri.

Tip! Ne všechny typy písmen obsahují písmena české abecedy (např. ě, ř, ž).

 • velikost písma se doporučuje 10 až 12 bodů

nadpisy: větší o 2 až 4 body

podnadpisy: větší o 1 až 2 body

popisky tabulek či obrázků: menší o 1 až 2 body než text

poznámky pod čarou: 8 bodů. 

Řádkování

 • Doporučuje se 1,5 řádku z důvodů lepší čitelnosti textu.
 • V poznámkách pod čarou se doporučuje používat jednoduché.

Zarovnání

 • Obvyklé je zarovnání do bloku (text je stejně dlouhý a oba kraje stránky jsou zarovnány stejně).

Úprava/kontrola

Časté typografické chyby

 • větší   mezery     mezi     slovy
 • psaní % 
 • Jeho podíl na obratu firmy byl 40 % (podstatné jméno: mezera). ALE! Získal 40% podíl (přídavné jméno: bez mezery).
 • nepodtrhávejte
 • mezera při psaní čárky
 • Odevzdal práci,která neodpovídala zadání.
 • špatné použití pomlčky – náhrada závorky, uvození přímé řeči (např. Dálnice Praha–Brno) a spojovníku - spojuje výrazy (např. propan-butan1)
 • samozřejmý, nikoliv samozdřejmý nebo bizarní, nikoliv bizardní
 • jednopísmenné předložky a spojky na konci řádku (a, i, k atd.)
 • na konci stránky nesmí zůstat: nadpis kapitoly, samostatná první řádka odstavce, slovo ukončené rozdělovacím znaménkem
 •  začátek stránky nesmí obsahovat: samostatný popis obrázku, poslední řádku odstavce, část nadpisu

Tip! V tomto taháku lze nalézt v kostce vysvětlení různých nejčastějších typografických záludností.

Korektury

 • Před samotným tiskem nezapomeňte také na kontrolu pravopisu. Svou práci dejte přečíst někomu, kdo češtinu ovládá na vysoké úrovni, aby vám případné chyby v textu zkontroloval a upravil. 
 • Dejte si pozor, kdy máte termín odevzdání vaší práce. Je potřeba hlídat, kdy zadat práci do tisku a k vazbě. Rozhodně to udělejte s předstihem. Tisk a vazba totiž nějakou dobu trvá a ve stejném období to budou činit i vaši kolegové. Počet výtisků, který potřebujete mít, zjistíte na stránkách vašich fakult/kateder.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.