Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Závěrečné práce na vysoké škole

Závěrečná práce (dále ZP), tj. práce bakalářská, diplomová, disertační, musí splňovat náležitosti odborného textu.

Cílem psaní ZP je, aby studenti a studentky na příslušné odborné úrovni prokázali, že jsou schopni řešit a písmeně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní postupy. Kromě jiného ukáží, jak se orientují v oboru, že dovedou správně používat odbornou terminologii (více viz odborný styl), pracovat s odbornými informačními zdroji, správně je citovat atd.

 
Důležité!

Před zahájením psaní je potřeba se seznámit s pokyny a postupy vaší fakulty/univerzity, které upřesňují obsahové i formální náležitosti. Především:

  • Způsob zadání ZP (volba tématu ZP)
  • Podmínky a způsob odevzdání ZP:

o   Forma, kterou je povinné odevzdat: elektronickou, tištěnou, obě.

o   Návod na uložení elektronické verze ZP do IS univerzity (na ČVUT je to KOS).

o   Tisk a vazba – v případě, že se povinně odevzdává tištěná ZP, stanovuje se (ve většině případů): počet kopií, způsob tisku (jednostranný či oboustranný), typ vazby (pevná vazba, kroužková aj.).

Tip! Pro potřeby vazby je potřeba nastavit okraje (na levé straně cca 35 mm volných kvůli vazbě).

  • Rozsah práce je dán povahou i zvyklostmi v oboru. Většinou se požaduje určitý počet normostran (tj. 30 řádků na stránku a 60 znaků na řádek) ve formátu A4. Je dobré si zjistit, co vše se do rozsahu započítává a co ne (obvykle se nezapočítává seznam použité literatury a přílohy).

Tip! Některé fakulty mají předpřipravené šablony ZP, které stačí vyplnit, nebo mají vzory, jak mají jejich ZP vypadat.

 

Doporučení pro psaní:
  • Držte se struktury ZP, kterou vyžaduje vaše fakulta. Řádně si promyslete osnovu práce – pořadí a rozsah jednotlivých kapitol a podkapitol. Je dobré už počítat i s obrázky, tabulkami a grafy, kde budou a kolik zaberou prostoru.

Proč? Bude se vám lépe psát, když si práci rozdělíte na menší části. Také se vám nestane, že byste nějakou část vynechali.

  • Po skončení psaní je potřeba počítat s časem na kontrolu textu (zda je text logicky a srozumitelně uspořádán, opravili pravopisné chyby, sjednotili formátování, udělali typografické úpravy) a také na tisk práce (pokud je povinné odevzdat i tištenou ZP).

Proč? ZP by měla být po obsahové i formální stránce stejně kvalitní. A je škoda, abyste kvůli formálním nedostatkům, které máte možnosti ovlivnit, získali horší hodnocení.

 

Struktura práce (obvyklá – konkrétní pořadí a forma jednotlivých částí ZP záleží na pokynech vaší fakulty/univerzity)

 

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.