Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Struktura odborné práce

Abstrakt

 

Stručná a přesná prezentace obsahu dokumentu bez vlastní interpretace nebo hodnocení.

(ČSN ISO 214:2001) 

 • Účelem abstraktu je umožnit rychle a přesně identifikovat obsah dokumentu, aby čtenáři byli schopni posoudit jeho význam a užitečnost. Měl by být stručný, věcný, výstižný, informativní a přitažlivý.
 • Popisuje:  
  • Cíl – čím se autor zabýval a co ho k tomu vedlo.
  • Metody – jakým způsobem dosáhl cíle.
  • Výsledek – k čemu autor dospěl, jaké z toho vyvozuje závěry a předpoklady.

Rozsah určuje vydavatel/zadavatel práce a může se lišit. Obvykle se uvádí maximální počet slov, případně i počet znaků, který je třeba dodržet, někdy počet řádků nebo počet stránek textu (nebo jen polovina stránky).

 

Klíčová slova 

 • Abstrakty jsou často doplněny klíčovými slovy (např. v časopiseckých článcích, závěrečných prací).
 • Jedná se o významová slova nebo víceslovná spojení (obvykle 3 – 8 klíčových slov) vyjadřující téma práce. Jsou tvořena podstatnými jmény, případně kombinací podstatných a přídavných jmen, v prvním pádě. Slovesa se používají ve výjimečných případech.
 • Řazení jednotlivých termínů může být podle relevance od těch nejdůležitějších, nebo abecední. Jednotlivé termíny se oddělují čárkou nebo středníkem.

 

 

Užití:

 • Přihlašování příspěvku do časopisu nebo na konferenci.

Tip! Na základě abstraktu se rozhoduje o přijetí článku k publikování v časopisu nebo příspěvku na konferenci. Při publikování se pak obvykle uvádí na začátku vlastního článku. 

 • Při přihlašování technického řešení k patentování je abstrakt povinný.
 • U závěrečných prací, spolu s klíčovými slovy.
 • aj. 

 

Rozdíl mezi abstraktem, anotací, resumé

Obecně se jedná o souhrn informací o publikované práci (kniha, článek apod.). V praxi se tyto pojmy velice často zaměňují. Některé české univerzity používají v pokynech pro studenty termín anotace, v zahraničních zdrojích se užívá především slovo abstract. Zařiďte se tedy podle toho, kdo bude vaši práci posuzovat a publikovat.

Abstrakt (dříve též “synopse”)

„Stručná a přesná reprezentace obsahu dokumentu bez vlastní interpretace nebo hodnocení.“ (ČSN ISO 214:2001).

 • Účelem abstraktu je umožnit rychle a přesně identifikovat obsah dokumentu, aby čtenáři byli schopni posoudit jeho význam a užitečnost.

Anotace

„Stručný komentář nebo výklad dokumentu nebo jeho obsahu, nebo jen velmi stručný popis, obvykle připojený jako poznámka k bibliografickému záznamu (citace) dokumentu.“ (ČSN ISO 214:2001)

 • Krátká informace o dané problematice.

Resumé (shrnutí, summary)

„Stručné zopakování nejdůležitějších zjištění a závěrů obsažených v dokumentu (zpravidla umístěné na jeho konec) s cílem usnadnit čtenáři orientaci v problematice probírané v prostudovaném textu.“ (ČSN ISO 214:2001)

 • Souhrn výsledků práce, kde autor opakuje, jak dospěl ke svému cíli, uvádí hlavní výsledky a přínosy.
 • Rozsahem je zpravidla delší než abstrakt a anotace.
 • Většinou se dává na samotný konec článku/knihy.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.