Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Hodnocení vědy v ČR

Hodnocení výsledků výzkumných organizací provádí každý rok ke stanovenému datu Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na základě údajů předaných do  Rejstříku informací o výsledcích (RIV) .

Kritéria hodnocení jsou stanovena dokumentem RVVI „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ pro konkrétní časová období. Od roku 2017 se postupně aplikují kritéria Metodiky hodnocení 2017+ (.pdf)  a systém hodnocení a financování výzkumných institucí se mění.

 

Základní dokumenty a odkazy k hodnocení vědy a RIV

 

Stručné zásady hodnocení

  • Druhy výsledků jsou specifikovány v samostatné příloze č. 4 Metodiky - Definice druhů výsledků (.pdf).
  • Základní princip hodnocení je popsán na webové stránce RVVI k Metodice 2017+, konkrétní parametry hodnocení jsou upřenovány v jednotlivých letech tak, jak je postupně Metodika 2017+ implementována. 
  • Vědecké/výzkumné výstupy jsou hodnocené ve dvou skupinách - tzv. bibliometrizovatelné a nebibliometrizovatelné výsledky.

 

Bibliometrizovatelné výsledky

Jedná se o publikované výsledky, které podléhají hodnocení pomocí bibliometrické analýzy prostřednictvím metodikou stanovených postupů a bibliometrických indikátorů (podle Modulu 2 Metodiky). Takto jsou hodnocené články v časopisech a konferenční publikace zahrnuté v databázích Web of Science (resp. Journal Citation Reports ) a/nebo Scopus , kterým jsou přiřazené bibliometrické indikátory. Zvolenými indikátory pro analýzu jsou Article Influence Score (databáze Web of Science) a Scimago Journal Rank (databáze Scopus).

Články jsou takové publikace, které mají v databázích příznak "Article“, "Review", nebo "Letter". Konferenční publikace jsou takové texty, které jsou výstupem z konference/sympozia/semináře apod. a mají min. 2 strany textu. Konferenční publikace musí mít ve WoS příznak "Proceedings Paper", "Conference Paper" nebo "Conference Review"; nebo ve Scopus příznak "Conference Proceedings" nebo "Book Series".

 

Nebibliometrizovatelné výsledky

Všechny ostatní druhy výsledků se hodnotí v recenzním řízení jako tzv. nebibliometrizovatelné výsledky (dle Modulu 1 Metodiky). Do tohoto hodnocení se zasílá vybraných 10 % výsledků z každé instituce. V rámci Modulu 1 jsou výsledky hodnocené ve 2 podkategoriích, u každého výsledku musí být specifikováno, ve které kategorii má být hodnocený.:
Kategorie I. - "Přínos k poznání" - určena především pro výsledky základního výzkumu
Kategorie II. - "Společenská relevance" - určena především pro výsledky aplikovaného výzkumu
Každý výsledek je hodnocen 2 nezávislými recenzenty, kteří jej ohodnotí na škále 1-5 podle míry jeho mezinárodní nebo národní prestiže v daném oboru.

Mezi nebibliometrizovatelné výsledky patří např.:

  • knihy, kapitoly v knize, ostatní recenzované články,
  • patenty, průmyslové a užitné vzory, prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, software,
  • výsledky promítnuté do právních předpisů, norem, atd., metodiky, specializované mapy, výzkumné zprávy,
  • uspořádání výstavy, konference, workshopu.

Podrobnější informace o všech druzích výsledků naleznete v uvedené příloze č. 4 Metodiky: Definice druhů výsledků (.pdf).

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.