Logo UK

Web of Science

Web of Science je jednou z citačních databází. Citačními databázemi (citačními rejstříky) se nazývají databáze, které sledují citační ohlasy na publikované recenzované texty.

V ČR jsou dvě nejvýznamnější citační databáze využívány pro hodnocení VaVaI, konkrétně pro hodnocení článků publikovaných v časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících (Web of Science se součástí Journal Citation Reports a Scopus). 

Oprava údajů ve WoS

Žádat může kdokoli prostřednictvím formuláře Clarivate Analytics.
Do formuláře je nutné zadat některé údaje ze záznamu, proto je doporučeno mít paralelně otevřený záznam příslušného článku.
Odkaz na formulář lze najít v pravém sloupci stránky se zobrazeným záznamem pod nadpisem "Suggest a correction".