Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Open Science ve výzkumných projektech

Evropská komise dlouhodobě prosazuje poskytování otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu. V programu Horizont 2020 (H2020) zavedla pravidla upravující zpřístupňování publikací a výzkumných dat v režimu Open Access. V programu Horizont Evropa (HE) tato pravidla dále rozvíjí. Hodnocení projektů z evropských programů probíhá podle otevřenosti publikací a nikoli podle impakt faktoru.

Podobná pravidla začínají přebírat i české grantové agentury. První z nich je Technologická agentura ČR, která vyžaduje dodržení principů Open Access a Open Science v programu Kappa.

Zdůvodnění Open Science (OS): zajištění viditelnosti a nalezitelnosti výsledků projektů financovaných z veřejných prostředků; možnost transparentního hodnocení dopadu jednotlivých programů na vývoj vědy, techniky a společnosti.

Shrnutí požadavků:

 • Publikaci uložit do repozitáře a zajistit k ní otevřený přístup.
 • Publikaci i metadata publikace zpřístupnit pod veřejnou licencí (CC či rovnocenná licence).
 • Výzkumná data zveřejnit v souladu se zásadami FAIR - 'as open as possible, as closed as necessary' - tj. zveřejnit data, která veřejná být mohou.
 • Vypracovat a pravidelně aktualizovat Data Management Plan (DMP).
 • Výzkumná data zpřístupnit pod veřejnou licencí (CC či rovnocenná licence), pokud je to možné. Metadata k datům také zpřístupnit pod veřejnou licencí.

Všechny požadavky jsou podrobně popsány u jednotlivých programů. Detaily se mohou lišit!

 

 

Open Research Europe (ORE)

ORE je Open Access publikační platforma zřízená evropskou komisí a určená převážně pro výsledky výzkumů financovaných z projektů Horizont 2020 a Horizont Evropa. Platforma vyžaduje zaplacení APC poplatků, ovšem pro řešitele projektů v rámci H 2020 a HE je publikování v ORE zdarma.,

Vlastnosti ORE:

 • Není to repozitář.
 • Platforma pro publikování původních výzkumných článků, zejména z výzkumu financovaného z programu Horizont 2020 a programu Horizont Evropa.
 • Poskytuje okamžitý otevřený přístup k publikacím, s licencí pro opakované použití obsahu.
 • Publikování pod licencí CC BY.
 • Otevřené peer review (tj. otevřené identity recenzentů, publikované recenze, komentáře po publikování).
 • Každý článek má vyhrazenou stránku s metrikami.
 • Dobře propojené a využitelné: PID, propojení do repozitářů, otevřená data a software, interoperabilní technologie, zachování obsahu atd.
 • Používá publikační standardy, zajišťuje interoperabilitu - např. používá trvalé identifikátory, zajišťuje interoperabilitu s repozitáři, zaručuje dlouhodobé uchování obsahu, je založen na otevřených datech a softwaru a na interoperabilních technologiích atd.

Pro autory:

 • V ČR: omezená použitelnost - není zahrnuto do hodnocení vědy (nová platforma, která zatím není indexovaná v citačních databázích a nemá potřebné metriky)
 • Poskytuje veškeré transparentní publikační standardy v souladu s principy Open Access a Open Science, dle požadavků H2020 a HE.
 • Dohled odbornou vědeckou radou.
 • Zdarma pro řešitele projektů v rámci H 2020 a HE v průběhu trvání projektu a také po jeho ukončení.
 • Plně v souladu s politikou a zásadami Evropské komise.
 • Není povinnost ORE používat.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.