Logo UK

Open Science ve výzkumných projektech

Evropská komise dlouhodobě podporuje iniciativu otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu. V programu Horizont 2020 (H2020) zavedla pravidla upravující zpřístupňování publikací a výzkumných dat volně prostřednictvím internetu. V programu Horizont Evropa (HE) tato pravidla dále rozvíjí.

Podobná pravidla začínají přebírat i české grantové agentury. První z nich je TAČR, která vyžaduje dodržení principů Open Access (viz v programu Kappa).

Zdůvodnění: zajištění viditelnosti a nalezitelnosti výsledků projektů financovaných z veřejných prostředků; možnost transparentního hodnocení dopadu jednotlivých programů na vývoj vědy, techniky a společnosti. Hodnocení těchto projektů bude probíhat podle otevřenosti publikací a nikoli podle impakt faktoru.

Open Access v H2020 a v HE

Podmínky programů nařizují povinnost zajistit otevřený přístup k výstupům publikovaným v odborných časopisech a financovaným z programů Horizont prostřednictvím uložení metadat a plného textu článků v repozitáři. Pilotní fáze tohoto nařízení proběhla v rámci 7. RP a v rámci programů Horizont se tyto podmínky již týkají všech řešených projektů. Tyto podmínky lze splnit např. uložením textu do institucionálního repozitáře ČVUT. V programu HE je nově také povinnost zajistit otevřený přístup k výzkumných datům vytvořeným v rámci projektu.

Povinnost je zanesena v základních dokumentech EU k programům Horizont:

Administrativa programů Horizont na ČVUT:

 

 

Open Research Europe (ORE)

ORE je Open Access publikační platforma zřízená evropskou komisí a určená převážně pro výsledky výzkumů financovaných z projektů Horizont 2020 a Horizont Evropa. Platforma vyžaduje zaplacení APC poplatků, ovšem pro řešitele projektů v rámci H 2020 a HE je publikování v ORE zdarma.,

Vlastnosti ORE:

 • Není to repozitář
 • Platforma pro publikování původních výzkumných článků, zejména z výzkumu financovaného z programu Horizont 2020 a programu Horizont Evropa
 • Poskytuje okamžitý otevřený přístup k preprintům
 • Publikování pod licencí CC BY
 • Otevřené peer review (tj. otevřené identity recenzentů, publikované recenze, komentáře po publikování)
 • Každý článek má vyhrazenou stránku s metrikami
 • Dobře propojené a využitelné: PID, propojení do repozitářů, otevřená data a software, interoperabilní technologie, zachování obsahu atd.

Pro autory:

 • V ČR: omezená použitelnost - není zahrnuto do hodnocení vědy (nová platforma, která zatím není indexovaná v citačních databázích a nemá potřebné metriky)
 • Poskytuje veškeré transparentní publikační standardy v souladu s principy Open Access a Open Science, dle požadavků H2020 a HE
 • Dohled odbornou vědeckou radou
 • Zdarma pro řešitele projektů v rámci H 2020 a HE v průběhu trvání projektu a také po jeho ukončení
 • Plně v souladu s politikou a zásadami Evropské komise
 • Není povinnost ORE používat.