Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Open Access repozitáře

~ Digitální repozitáře jsou elektronické archivy provozované vědeckými a výzkumnými institucemi či odbornými komunitami (univerzity, výzkumné ústavy), které slouží pro archivaci a otevřené zpřístupňování publikovaných výsledků výzkumné práce (vědeckých a akademických materiálů, výzkumných dat) jejich členů široké veřejnosti z celého světa.

 

Ukládání a zpřístupňování dokumentů v otevřených repozitářích je tzv. zelenou cestou v rámci otevřeného přístupu. Jedná se o uložení některé verze dokumentu po jeho publikování standardní cestou v libovolném odborném časopise. Uložení v repozitáři není nijak v rozporu a nebrání tradičnímu odbornému publikování. Jedná se o sekundární zveřejnění publikace a další způsob zpřístupnění vlastních výstupů odborné veřejnosti.

Otevřené repozitáře jsou založené na principu autoarchivace, tj. uložení a zveřejnění kopie dokumentu (popřípadě některé verze dokumentu) samotným autorem. Možnost autoarchivace je daná politikou jednotlivých vydavatelů. Většina renomovaných nakladatelství autorům alespoň nějakou formu autoarchivace umožňuje. Postoj vydavatele, podmínky autoarchivace, typy textu, které vydavatel k autoarchivaci povoluje, jsou uvedené ve smlouvě s vydavatelem, v informacích pro autory, popřípadě lze postoj vydavatele k OA zjistit v systému SHERPA/RoMEO . Tyto podmínky se vztahují na jakékoli sekundární zveřejnění publikace včetně zveřejnění na osobních/institucionálních webových stránkách, či na sociálních sítích.

 

Obsah repozitáře

elektronické preprinty a postprinty článků z časopisů, diplomové a disertační práce, výzkumné zprávy, konferenční materiály, kapitoly knih, studijní a výukové materiály, datové soubory, audio a video soubory, institucionální záznamy atd.

Repozitáře většinou poskytují plné texty dokumentů, případně jsou dostupné záznamy o existenci dokumentu (metadata) a přístup k plnému textu je vyhrazen pro uživatele z dané instituce.

 

Institucionální repozitáře

~ jsou digitální kolekce výstupů z výzkumů vytvořených na konkrétní univerzitě nebo ve výzkumné instituci, často provozované knihovnou dané instituce. Členové dané komunity mohou do repozitáře ukládat a zveřejňovat publikované výstupy své výzkumné činnosti.

ČVUT v Praze v současnosti buduje repozitář elektronických dokumentů založený na systému DSpace.

Více o repozitáři ČVUT

Zveřejňování plných textů prostřednictvím repozitáře ČVUT

 

Oborové repozitáře

~ jsou digitální kolekce výstupů z výzkumů z konkrétních oborů. Nejsou omezeny na výsledky práce pouze jedné instituce. Nabízejí vědcům a akademikům z určitého vědeckého oboru nebo skupiny souvisejících oborů možnost ukládat a zveřejňovat jejich práce.

 

Pro uživatele

  • cílem univerzit, které provozují otevřené repozitáře, je zajistit jak otevřený přístup, tak dlouhodobé uchování příslušných dokumentů
  • uživatelé mohou dokumenty uložené v repozitářích využívat bezplatně
  • repozitáře jsou indexovány univerzálními i specializovanými vyhledávači (Google Scholar)

 

Pro autory

  • autor za otevřené zpřístupnění své práce v rámci institucionálního nebo oborového repozitáře neplatí žádné poplatky
  • některé instituce mohou od svých členů/autorů vyžadovat povinné ukládání jejich publikovaných prací v institucionálním repozitáři; u většiny repozitářů práci do systému ukládá sám autor
  • pokud má autor povinnost uložit a zpřístupnit svůj článek v repozitáři, je nutné před samotným publikováním prostudovat podmínky daného vydavatele a časopisu a případně s vydavatelem vyjednat takové podmínky, které umožní dané povinnosti splnit
  • někteří poskytovatelé finančních prostředků pro výzkum (včetně EU) požadují, aby výsledky jimi podpořeného výzkumu byly veřejně dostupné (př. požadavky programu Horizont 2020); přehled poskytovatelů financí pro výzkum, u nichž podmínkou pro získání prostředků je zveřejnění výsledků v otevřeném repozitáři, poskytuje systém SHERPA Juliet

 

Informace o repozitářích

Seznamy světových OA repozitářů:

Informace o významných českých i zahraničních institucionálních a oborových repozitářích najdete v Katalogu informačních zdrojů v záložkách Open Access informační zdroje a Dizertace.  

 

  Přečtěte si také:

Stručný popis What are Institutional Repositories? zveřejněný na portálu OASIS

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.