Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Informační gramotnost

Elektronické informační zdroje jsou primárně dokumenty (monografie, časopisy, kvalifikační práce, sborníky),  které jsou uchovávány v elektronické podobě, sekundárně záznamy o těchto dokumentech (databáze, portály, katalogy, digitální knihovny) a to bibliografické, faktografické, nebo plnotextové.

 crossroad

Summon – vím, co chci, nevím kde hledat 

Metavyhledavač především v odborných informačních zdrojích, které jsou dostupné pro ČVUT.  Summon vyhledává v knihovním katalogu, odborných databázích, elektronických knihovnách, institucionálním repozitáři ČVUT a volně dostupných odborných zdrojích. Vhodný pro orientaci v databázích.

Databáze Ebsco a ProQuest – vím co hledám, potřebuji plný text (znám primární zdroje, ze kterých chci čerpat)learning

Všeoborové databáze, z většiny plnotextové.

Ebsco nabízí více než 5000 titulů plnotextových časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd, ekonomiky a obchodu. E-knihy z EBSCOhost najdete v online katalogu knihovny nebo přímo v databázi v rozhraní "ebooks EBSCO pro ČVUT“.

ProQuest Central je databáze tvořena 20 dílčími kolekcemi. Obsahuje 12000 titulů časopisů, z toho 9000 s plnými texty, 30000 plnotextových diseratčních prací, atd. Platforma ProQuest Ebook Central pro uživatele ČVUT nabízí v předplacené kolekci Engineering and Technology přes 8000 knižních titulů ke stažení.

E-knihy můžete též najít v databázi Knovel, nebo objednávat v katalogu knihovny ČVUT prostřednictvím firmy Flexibooks.  

 

Web of Science, Scopus – neobjevuji kolo?bicycle

Citační a bibliografické databáze vám pomohou zjistit, zda na téma, o kterém se chystáte psát již někdo neprovedl výzkum a jaké oblasti zpracované nejsou.

Soubory bibliografických záznamů obohacené o zpracované citace soustřeďují citační databáze.

Web of Science - nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje. Databáze zpřístupňuje záznamy o článcích publikovaných od roku 1945, je týdenně aktualizována, dostupná online. Web of Science obsahuje 5 citačních indexů - rejstříků (databází). Pro snadnější zpracování výsledků může uživatel prostřednictvím platformy EndNoteWeb tvořit zdarma vlastní soubory záznamů.

Scopus - multioborová bibliografická a citační databáze společnosti Elsevier. Tato databáze zahrnuje mimo jiné záznamy článků z více než 18 000 časopisů od více než 5 000 nakladatelů z celého světa. Scopus disponuje funkcí Citation Tracker, která zpracovává citační přehledy jednotlivých autorů a institucí. K dispozici je i tzv. Hirschův index, kvantitativní nástroj pro hodnocení kvality vědeckých článků.

 

Oborové databázemagnifglass

Databáze specializované podle oborů, níže uvedené agregují tituly z oblasti fyziky, matematiky, medicíny, informatiky….

ACM DL – informatika, počítačové systémy

IEEE - technika, inženýrství, elektroinženýrství a informatika, doprava, biomedicína, optika, jaderná fyzika, ...

IOP Science - fyzika

MATHSCI - matematika

MEDLINE - zdroj informací z oblasti lékařství

OPTICLETTERS – optika, fotonika

Příklady faktografických databází:

IODA - česká databáze pro oblast dopravy

HELGILIBRARY – ekonomické informace, analýzy, reporty

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.