Logo UK

Acta Polytechnica CTU Proceedings

Základní informace

Web časopisu: ojs.cvut.cz/

ISSN 2336-5382 (online)

 

  • Nový recenzovaný vědecký časopis ČVUT Acta Polytechnica CTU Proceedings je zaměřený na publikování sborníků z konferencí pořádaných nebo spolupořádaných univerzitou. Jednotlivé sborníky jsou indexovány v databázi Web of Science.
  • Acta Polytechnica CTU Proceedings vychází elektronicky online s eISSN, na vyžádání v tištěné verzi, podle dohody s organizačním týmem konference. Jednotlivé sborníky mají přiděleno ISBN.
  • Autorům zaručuje publikování s využitím publikačních standardů – využívá redakční platformu Open Journal Systems, nástroj pro prevenci plagiátorství SimilarityCheck, publikovaným příspěvkům je přidělovaný identifikátor DOI a budou současně ukládány do Digitální knihovny ČVUT (institucionálního repozitáře DSpace).
  • Příspěvky nezadávají autoři přímo do redakčního systému, redakce jedná s organizátory konferencí, kteří určí Guest editora a odborného garanta a. Ti pak s redakcí uzavírají dohodu o publikování sborníku a na přípravě sborníku spolupracují.
  • Redakce poskytuje organizátorům šablonu příspěvku v LaTeXu, vybranému Guest editorovi přístup ke službě SimilarityCheck pro kontrolu původnosti příspěvků.
  • Recenzní řízení je na straně organizátorů konference, a to formou klasického peer review nebo v kombinaci s recenzí panelovou. Recenze a recenzované a revidované příspěvky ve finální verzi se všemi náležitostmi (zdrojový soubor, obrázky a grafy ve formátech .pdf, .png, .jpg v dostatečné velikosti a rozlišení) předá guest editor redakci.
  • Příspěvky, které nesplňují požadované parametry, jsou vráceny Guest editorovi k finalizaci.
  • Redakce zajistí finalizaci sazby, náhledy pro autory, editaci webu, indexování DOI, zadání metadat a pokud to je součástí dohody, pak i tisk.
  • Organizátoři konference přispívají na finální typografické úpravy podle rozsahu a náročnosti a na poplatek za DOI (1 USD/publikaci).