Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Psaní odborného článku

Formu příspěvku ovlivňuje několik faktorů. Jedním z nich jsou například specifika daného oboru. Dalším je obvyklá struktura, daná charakterem a typem příspěvku (Article, Conference Paper, Review), a v neposlední řadě také požadavky vybraného časopisu.

Obecně ovšem platí, že příspěvek musí být psán odborným stylem, měl by být jasný a srozumitelný, obsahovat krátké a výstižné formulace, nikoliv obecná tvrzení nebo obsahovat příliš komplikované fráze. Důležitý je jednotný styl celého textu a použití adekvátní terminologie v závislosti na cílovém čtenáři, článek nesmí být psán hovorovým jazykem.

 

!!!Autor by měl rozumět každému slovu, které napíše!!!

Navigace v modulu:

zpět 15
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.