Logo UK

Web of Science (WoS)

Web of Science je jednou z citačních databází. Citačními databázemi (citačními rejstříky) se nazývají databáze, které sledují citační ohlasy na publikované recenzované texty.

V ČR jsou dvě nejvýznamnější citační databáze využívány pro hodnocení VaVaI, konkrétně pro hodnocení článků publikovaných v časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících (Web of Science se součástí Journal Citation Reports a Scopus).

 

Web of Science

Web of Science

  Přímý přístup do databáze     Vzdálený přístup do databáze (Shibboleth)

 

Web of Science (WoS) je bibliografická a citační databáze využívaná pro hodnocení VaVaI v ČR.

Spolu s JCR hodnotí Impakt faktor časopisu.

Součásti WoS:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded)
  • Social Science Citation Index (SSCI)
  • Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI)
    • Science
    • Arts & Humanities

Seznam časopisů ve Wos

Seznam konferencí ve Wos 

Tutoriály na platformě Web of Science pro Českou republiku