Logo UK

Predátorské časopisy

Bohužel se množí případy vydavatelů, kteří se myšlenku otevřeného přístupu k vědeckým výstupům snaží zneužít ve svůj prospěch. Podvodné/pseudovědecké časopisy nebo celé kolekce časopisů jednoho vydavatele, případně vědecké konference, jsou založeny primárně k vybírání autorských poplatků a vytváření zisku. Pro tyto časopisy a vydavatele se vžil název "predátorské časopisy/vydavatelé" (scam OA journals/publishers; predatory OA journals/publishers).

 

Co je pro predátorské časopisy charakteristické?
 • Žádné či fiktivní recenzní řízení („Review in 3 weeks, Publishing in 72 hours“ - viz př. 1)

 • Téměř žádné překážky k publikování (práce nízké úrovně)

 • Nedodržování publikačních standardů

 • Minimální přínos pro sdílení vědeckých poznatků

 • Agresivní praktiky získávání příspěvků (emailové pozvánky k publikování v časopise či účasti na konferenci jako key-note speaker)

 • Parazitování na jménech prestižních časopisů, zavádějící názvy časopisů a konferencí -  přehozené pořadí slov v názvu časopisu, velmi podobná a zaměnitelná zkratka názvu časopis (viz př. 2), rozšíření názvu renomovaného časopisu (např. přidaný člen: Journal of... versus The journal of... ) apod.

 • Parazitování na známých jménech (uvedení známých vědců v redakčních radách bez jejich vědomí)

 • Zcela stejná redakční rada pro více než jeden časopis z různých oborů daného vydavatele

 • Nejisté sídlo vydavatele (neexistující adresa, jen P.O. BOX)

 • Neexistující nebo jen obecný emailový kontakt na redakci (kontaktní formulář, obecný emailový účet, např. gmail.com)

 • Uváděné fiktivní hodnoty různých hodnotících faktorů, v jejichž názvu zavádějícím způsobem používají slovní spojení „Impact Factor“ (např.: "Global Impact Factor", "Universal Impact Factor"), popřípadě zkratku ISI (Původně tzv. Institute for Scientific Information, firma založená zakladatelem citačních rejstříků a dlouhodobý producent WoS), predátorské rejstříky jsou např. "International Scientific Indexing" apod.

 • Uvádění širokého seznamu rejstříků, ve kterých je časopis indexován, přičemž často jde o indexy pochybné úrovně, popř. o formální indexy, jejichž cílem není kontrola obsahové stránky - odborné úrovně časopisu (např. CrossRef/DOI - agentura pro přidělení identifikátoru DOI)

 

Jak je poznat?
 • Pokud uvádějí hodnotu IF, popř. tzv. ISI indexing, musejí být uvedeny v rejstříku Journal Citation Reports databáze Web of Science
 • Kontrola podle ISSN v registru ROAD
 • Beall's list - blog obsahující mimo jiné kritéria a seznam potenciálních či pravděpodobných predátorských časopisů a vydavatelů vytvořený knihovníkem Jeffrey Beallem z University of Colorado byl v lednu 2017 z ne zcela transparentních důvodů samotným autorem zastaven a celý stažen. Přesto aktivity J. Bealla daly podnět pro rozsah a praktiky podvodných vydavatelů a ukázaly způsob, jakým na časopisy nahlížet a jaké aspekty u časopisů a vydavatelů sledovat. Tato kritéria jsou shrnuta v přehledu výše.
 • V případě konference je třeba prověřit organizátora, instituce, které ji zaštiťují a časopisy, ve kterých organizátoři slibují zveřejnit své příspěvky
 • Pro základní návod k ověření důvěryhodnosti časopisu můžete využít stránku Vím, kde publikuji.

 

Příklady z praxe

Příklad 1

Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases

indexován:

 • CrossRef/DOI - (!) ačkoliv jde o seriózní index, sleduje pouze formální náležitosti časopisu
 • Academic Keys - akademický pracovní portál, neznámé podmínky pro zařazení časopisu
 • CNKI - čínský registr elektronických zdrojů
 
Porovnejte s renomovaným časopisem:

International Journal of Hematology

indexován:

 • WoS - Science Citation Index Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition - IF 1.679
 • Scopus
 • PubMed/Medline, EMBASE, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, CSA, CAB International, Academic OneFile, Biological Abstracts, BIOSIS, CAB Abstracts, Current Contents/Clinical Medicine, Elsevier Biobase, Global Health, INIS Atomindex, OCLC, PASCAL, SCImago, SPOLIT, Summon by ProQuest