Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

FAQ - Autorské právo

Plagiátorství

 1. Jaké existují dostupné možnosti/nástroje pro odhalování plagiátorství?
  • theses.cz

   Slouží vysokým školám a univerzitám jako registr závěrečných prací a jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů. Systém umožňuje zástupcům zapojených škol ukládat zde práce a vyhledávat mezi nimi plagiáty.

  • odevzdej.cz

   Nabízí školám a dalším institucím (i jednotlivcům) službu pro odhalování plagiátů v seminárních i jiných pracích. Práce vkládané do systému se porovnávají mezi sebou, se závěrečnými pracemi v Theses.cz i s dalšími zdroji.

  • Detekce elektronického podvádění - Wikipedia.cz
  • Plagiarism detection - Wikipedia.com
  • odkazy na volně dostupný i komerční software a „Academic program plagiarism systeme“
 2. Jak se řeší problém plagiátorství na ČVUT?

  ČVUT jde cestou prevence plagiátorství – ve spolupráci s Ústřední knihovnou byl vytvořen „Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací na ČVUT“ a příručka „Jak psát vysokoškolské závěrečné práce“. Ústřední knihovna pořádá přednášky pro akademickou obec, kurzy pro doktorandy, přednášky na katedrách a ústavech fakult ČVUT a poskytuje konzultace.

 3. Jak moc se na ČVUT dbá na (a vymáhá) dodržování souvisejících pravidel? např. citace, autocitace, použití delších textů z jiných prací jak je známo z mnoha mediálních skandálů. Existuje webový systém ověřování jako např. na MU v Brně?

  Užívání prací cizích autorů a jejich citování je jedním ze základních požadavků nejen pro vědecké práce, ale i pro vysokoškolské závěrečné práce, jak je běžným zvykem v akademické sféře. Pravidla citování ve vysokoškolských závěrečných pracích jsou stanovena „Metodickým pokynem č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací“. Dodržování principů autorské a citační etiky sledují nejen vedoucí závěrečných vysokoškolských prací, ale i oponenti a členové komisí pro obhajoby. Systém pro odhalování plagiátů, jaký je používán na Masarykově univerzitě i na dalších univerzitách v ČR (projekt Theses.cz), ani jiný podobný systém se zatím na ČVUT nepoužívá, vyjma FBMI a MÚVS. Jeho účinnost je podmíněna existencí dostupností elektronických plných textů nejen vysokoškolských prací, ale i dalších textů, ze kterých lze „opisovat“. Na ČVUT je provozován institucionální digitální repozitář, který se postupně naplňuje. Ke kontrole plagiátorů lze využít nástroj Similarity Check.

 4. Kde najdu informace o plagiátorství a správném citování v odborných pracích?

  Téma plagiátorství je k dispozici online v rámci publikace „Jak psát vysokoškolské závěrečné práce“.

  Ve studijních předpisech ČVUT je zveřejněn „Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací na ČVUT“.

  Další literaturu a odkazy najdete na stránkách kurzu pro doktorandy

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.