Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Problematika otevřeného přístupu

 Pro úvodní orientaci v tématu si přečtěte brožuru Mgr. Pavly Rygelové z Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava „Otevřený přístup: Jak zviditelnit výsledky své vědecké práce".

 Kompletní přehled o problematice Open Access podává kniha Petera Subera:  Open Access

 Kompletní přehled o problematice Open Access v ČR podává kniha kolektivu autorů: Otevřený přístup k vědeckým informacím

Informace o OA

Weby a portály

E-zdroje: Informace přímo na vašem monitoru (česky)

Informační magazín Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava, jehož cílem je informovat o tématu otevřeného přístupu a projektu OpenAIRE. Obsahuje užitečný slovníček pojmů z oblasti OA a odkazy na další zdroje.

Open Access v ČR (česky)

Webové stránky se základními informacemi o OA v České republice. Obsahují odkazy na knihovny, které se zapojili do mezinárodní akce Open Access Week a také na zajímavé informační zdroje k této problematice.

Open Access (OA) - CZ (česky)
Česká komunita zájemců o OA na sociální síti Facebook.

Open Access Overview (anglicky)
Webové stránky Petera Subera (Harvard University, Earlham College, SPARC, Public Knowledge) se stručně a přehledně věnují všem aspektům OA, shrnují jeho hlavní cíle a zásady a poskytují odkazy na další zdroje. Vhodné pro úvodní orientaci v tématu.

OASIS: Open Access Scholarly Information Sourcebook (anglicky)
Portál je zdrojem věrohodných informací o OA, jeho principech, výhodách, přístupech a prostředcích, jak otevřeného přístupu dosáhnout. Obsah je přehledně rozdělen podle potřeb různých uživatelů – informace na míru zde najdou vědečtí pracovníci, knihovníci, vydavatelé, administrátoři, veřejnost a studenti.

Open Access Directory (anglicky)
Wikipedie zaměřená na problematiku otevřeného přístupu se snaží sjednotit informace o OA do jednoho místa.

Open-access.net: open access to scholarly information (německy, anglicky)
Portál je zdrojem informací o problematice OA se zaměřením zejména na německé prostředí. Obsahuje jak základní obecné informace o OA, tak informace specifické pro jednotlivé vědní obory. Informace jsou také rozděleny pro jednotlivé skupiny uživatelů – autory, editory časopisů, správce repozitářů, členy managementu univerzit, knihovny, poskytovatele finančních prostředků, vydavatele.

OpenAccess.se (švédsky, anglicky)
Webové stánky nabízejí novinky z oblasti OA, informace o programu podpory OA ve Švédsku a o jednotlivých probíhajících i ukončených projektech. Jsou k dispozici také články a prezentace pracovníků Švédské národní knihovny, které se věnují tématu OA.

Akce na podporu OA

Open Access Week

Články s tematikou OA

Bibliografie Petera Subera – články s tématikou OA

Politiky OA na univerzitách

Three principles for University Open Access Policies - Peter Suber (.pdf)

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.