Logo UK

Kritéria vydavatelů

Kritéria vydavatele Wiley-Blackwell

Informace založené na prezentaci Dr. Anne Deveson (Wiley Blackwell, Deputy Editor Chemistry—A European Journal) "Publishing in International Scientific Journals: An Introduction for New Authors" ze dne 28.8.2012 ze semináře Jak publikovat v odborných časopisech, knihách a encyklopediích - úvod pro nové autory pořádaném vydavatelstvím Wiley-Blackwell a společností Albertina icome Praha s.r.o.